AKTUALITA

Verejné obstarávanie 2019

  • 13.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie Úrad vlády - Šport Zóna: stiahnuť zmluvu

Verejné obstarávanie: Nákup športovej výbavy pre Šport Zónu

Zverejnené dňa: 7.10.2019

Výzva na stiahnutie: stiahnuť výzvu

Prílohy k výzve: stiahnuť prílohy

Zápisnica z hodnotenia ponúk: stiahnuť zápisnicu (zverejnené dňa 31.10.2019)

Zmluva: stiahnuť zmluvu (zverejnené dňa 11.11.2019)

Úspešná cenová ponuka: stiahnuť cenovú ponuku (zverejnené dňa 11.11.2019)

Faktúra & dodací list: stiahnuť (zverejnené dňa 18.11.2019)